Tag "Thanh niên xung phong"

Back to homepage
Tin mới VNTB Xã hội

VNTB – Phủi tay…

Bến Nghé (VNTB) – Phủi tay – theo nghĩa ở tự điển, đó là khẩu ngữ, coi như mình không có một chút trách nhiệm nào cả trước việc không