VNTB – Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: các thành phố không người ở Trung Quốc

Đoàn Hưng Quốc   (VNTB) – Năm 2016 báo chí Tây Phương đăng tải nhiều tin tức về các thành phố tuy mới xây nhưng không người ở Trung Quốc.... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: