Tag: thao túng

VNTB – Cái chợ trời chứng khoán có ‘định hướng’

- 10.05.2023 6:32

Hoài Nguyễn   (VNTB) - Nền kinh tế thị trường nói chung ở Việt Nam luôn bị định hướng chính trị.   “Bị cáo không có ... Đọc thêm

VNTB – Ai mới thật sự thao túng đất đai?

- 03.04.2022 11:47

Hoài Nguyễn   (VNTB) - Cần thiết xem xét giác độ chính trị, vì đất đai ở Việt Nam “thuộc sở hữu toàn dân do ... Đọc thêm

Washington không để Bắc Kinh thao túng tại Biển Đông

Washington không để Bắc Kinh thao túng tại Biển Đông

- 15.05.2015 7:15

Hoa Kỳ quyết định ngăn chận thủ đoạn của Trung Quốc từng bước khống chế biển Đông Nam Á xây dựng căn cứ tiền phương ... Đọc thêm