Tag: Thế chiến Thứ I

VNTB – Ơn Nghĩa

- 19.02.2024 4:23

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến   (VNTB) - Đối với những kẻ “xảo trá với lịch sử, vô ơn với chiến sĩ” thì không có tư ... Đọc thêm

VNTB – Hồ sơ: Phi công Đỗ Hữu Vị là con trai của Tổng đốc Phương

- 06.07.2022 2:20

Lynn Huỳnh (VNTB) - Ngày 9-7-1916, giữa Thế chiến I khốc liệt, đại úy - phi công Đỗ Hữu Vị đã hy sinh dưới làn ... Đọc thêm