Tag: thẻ nhà báo

VNTB – Ai sẽ bảo vệ những người lao động tự do?

- 01.07.2020 12:34

Mai Lan (VNTB) - Để đáp ứng yêu cầu từ EVFTA, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết đến năm 2023 Việt ... Đọc thêm

VNTB – Thẻ nhà báo và thẻ… tạp chí?

- 05.03.2020 2:50

Triệu Tử Long (VNTB) - Luật Báo chí của Việt Nam không giải thích ‘báo chí’ khác với ‘tạp chí’ ra sao? Chiều 4/3, tại ... Đọc thêm