Tag "thiên hạ luận"

Back to homepage
Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Thiên hạ luận: Điếm lác…

Lynn Huỳnh   (VNTB) – Cái gì thuộc về công cộng, ai cũng xài vô tư; hành vi tham lam sử dụng của công và dối trá (điếm lác) đều

Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Thiên hạ luận: Định mệnh của lãng quên

Hiền Vương   (VNTB) – Tháng tư về. Định mệnh của lãng quên tháng tư, đó luôn là không thể không nhớ…   Bàn về chuyện lãng quên, thi sĩ

Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Thiên hạ luận

Ghi chép của Nguyễn Huỳnh   (VNTB) – Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt. Chén ứa men lành, lạnh ngón tay   Khi một người nói, nhiều người có