Tag: thoả thuận kinh tế

VNTB – Việt Nam và Trung Quốc ký 21 thỏa thuận kinh tế

- 08.12.2023 12:37

Đông Đô   (VNTB) - Việt Nam là  “cầu nối” Trung Quốc với Đông Nam Á trong sáng kiến “Vành đai và Con đường”.   ... Đọc thêm