VNTB – Muốn làm ‘đày tớ’, trước tiên phải là đảng viên

Thới Bình (VNTB) – Ở Việt Nam, nếu muốn ai đó tận lực cống hiến tài trí cho bộ máy quản trị quốc gia, người ấy bắt buộc phải chấp... đọc thêm »
Phản động

VNTB – Phản động…

Thới Bình (VNTB) –  ‘Phản động’ hôm nay rất có thể là ‘truy tặng anh hùng’ ở ngày mai.    Ở Việt Nam từ ‘phản động’ mang hàm ý về... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: