Tag "Thomas Bass"

Back to homepage
Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Tiêu diệt báo chí

Anh Khoa dịch    (VNTB) – Tôi gặp Dũng tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2015, anh xem mình ‘như cá nằm trên thớt’. Tôi đã viết về chuyện này