Tag: thu cũ đổi mới

VNTB – Nguồn điện “xanh” có bảo đảm đủ đề… sạc cho xe điện?

- 01.04.2024 1:32

Hồng Dân   (VNTB) - TS Nguyễn Hữu Phước Nguyên kiến nghị TP.HCM hỗ trợ chuyển đổi 1 triệu xe máy xăng thành xe điện, ... Đọc thêm