Tag "Thuỷ hải sản xuất khẩu"

Back to homepage
Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Chưa như kỳ vọng nhưng để không đến nỗi thất vọng…

Hiền Vương (VNTB) – Phải nhanh chóng thay đổi hệ thống quản trị của mình, toàn diện hơn, minh bạch hơn… để có thể không đạt kỳ vọng nhưng không