VNTB- Tiểu phẩm: Kết quả bầu cử Tổng Thống Mỹ ở Việt Nam

Nguyễn Hàn Chung Chiều 5-11-2016, tại Hai Bà Trưng (Hà Nội), một cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đã được tổ chức trang trọng. Kết quả là đồng chí... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: