VNTB – Chính phủ Việt Nam đang chuẩn bị đơn phương đóng cửa khẩu với Trung Quốc?

Lynn Huỳnh (VNTB) – Dường như ‘nhắc nhở’ của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh chỉ nhằm muốn nói đến việc Việt Nam đang từng bước thực hiện việc đơn phương... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: