Tag "toà soạn chính danh"

Back to homepage
Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Tự do báo chí và quyền làm báo của các tòa soạn chính danh

Triệu Tử Long (VNTB) – Gọi là ‘tòa soạn chính danh’ vì các tờ báo này được Nhà nước Việt Nam cấp phép hẳn hoi, giấy phép vẫn còn hiệu