Tag "Tổng thống Mỹ"

Back to homepage
Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Đảng – Nhà nước Việt Nam vẫn chưa lên tiếng chúc mừng ông Joe Biden

Thăng Long (VNTB) – Có lẽ những nhà lãnh đạo Việt Nam bày tỏ sự cẩn trọng, vì tin tức về ông chủ mới của Nhà Trắng, thực tế chưa

Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Chê Tống thống Mỹ, khen nhà nước Việt Nam là sai?

Diễm My (VNTB) – Nếu một cái gì đó mà Tổng thống Mỹ làm trong mắt chúng ta hay những gì chính phủ Việt Nam làm mặc định là đúng

Diễn Đàn VNTB

VNTB – Nhân dân Mỹ mướn người làm Tổng Thống.

Quang Nguyên (VNTB) Cứ mỗi 4 năm, người Mỹ có dịp bầu lại người lãnh đạo quốc gia. Có người cho đó là mỗi cuộc “chính biến”; một bên cố giữ