Tag "Trăm hoa đua nở"

Back to homepage
Đối Diện Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Không phải đối thoại mà là đối diện!

Kỳ Lâm (VNTB)       Ông Võ Văn Thưởng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã lên tiếng khẳng định: Không sợ đối thoại, tranh luận. Chỉ 2