Tag "Trần Bắc Hà"

Back to homepage
Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Tài phiệt Việt Nam có làm ‘kinh tài’ cho quan chức chóp bu?

Triệu Tử Long   (VNTB) – Có đồn đoán các ông trùm nhà băng như Trầm Bê, Trần Bắc Hà (1956 – 2019) từng là ‘tay hòm chìa khóa’ của

Tin mới VNTB

VNTB – Bề nổi của tảng băng chìm…

Trần Dzạ Dzũng (VNTB) – Các quy tắc quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế, thì không có việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm Tổng