Tag "trần quốc Bình"

Back to homepage
Chính Trị Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Ông Trần Quốc Vượng ngồi ghế Tổng Bí Thư?

Trần Dzạ Dzũng   (VNTB) – Tại Đại hội Đảng 13, có dự đoán ông Trần Quốc Vượng là ứng viên hàng đầu thành Tổng Bí thư.   Ông Trần