Tag: Trần Thanh Mẫn

VNTB – Nhân sự Mặt trận Tổ quốc hay ‘nơi an lão’?

VNTB – Nhân sự Mặt trận Tổ quốc hay ‘nơi an lão’?

- 23.06.2017 1:59

Anh Văn (VNTB) Những luân chuyển về mặt cán bộ của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam gần đây là đáng chú ý. Nhất là ... Đọc thêm