Tag: Trần Xuân Tâm

VNTB – Phân tích sự đàn áp của Đảng Cộng Sản Việt-Nam đối với Tự Do Tôn Giáo của Giáo Hội Công Giáo (Phần IV)

- 14.07.2022 6:20

  Lm. Trần Xuân Tâm   (tiếp theo, và hết)   (VNTB) - Người Công Giáo bị ĐCSVN làm cho im lặng   III Hậu ... Đọc thêm

VNTB – Chiến lược đàn áp tự do tôn giáo ở Việt Nam (*)

- 12.07.2022 7:42

  LM Trần Xuân Tâm   (VNTB) - ĐCSVN điều khiển những nới lỏng và cho phép này sao để Đảng vẫn có thể dùng ... Đọc thêm

VNTB – Phân tích sự đàn áp của ĐCSVN Đối với Tự Do Tôn Giáo của Giáo Hội Công Giáo (Phần II)

- 11.07.2022 6:23

  LM Trần Xuân Tâm   (VNTB) - “Các chủng sinh của sáu chủng viện (hiện được mở cửa ở Việt Nam-2011) phải làm việc ... Đọc thêm

VNTB – Ba chiến lược mà Đảng CS dùng để đàn áp tự do tôn giáo của Giáo Hội VN

- 08.07.2022 3:09

Linh mục Trần Xuân Tâm Tiếp theo kỳ 1 (VNTB) - Đảng Cộng Sản Việt Nam tác động để đưa những giáo chức phục tùng ... Đọc thêm

VNTB – Phân tích sự đàn áp Của Đảng Cộng Sản Việt Nam với Tự Do Tôn Giáo của Giáo Hội Công Giáo (Phần I)

- 07.07.2022 1:51

Lm. Trần Xuân Tâm (VNTB) - ĐCSVN muốn biến giáo hội Công Giáo thành một phương tiện phục vụ quyền lực toàn trị của họ. ... Đọc thêm

VNTB – Người Công Giáo cần đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền

- 02.07.2022 2:11

Quang Nguyên (VNTB) - các vị chức sắc các tôn giáo cần giáo dục lương tâm cho người tín hữu biết dấn thân trực tiếp ... Đọc thêm