Tag: tranh cử công bằng

VNTB – Không tranh cử công bằng, sao biết ai là người tài đức?

- 23.01.2021 12:22

Đông Đô   (VNTB) - “Sau Đại hội Đảng XIII, chúng ta tổ chức cuộc bầu cử này, tôi thấy rất có ý nghĩa, rất đồng ... Đọc thêm