Tag "tranh luận công khai"

Back to homepage
Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Vận động tranh cử ở Việt Nam hiện nay ra sao?

Triệu Tử Long (VNTB) – Trong thể chế bầu cử của Việt Nam, đầu vào do Đảng giới thiệu, cử tri chỉ được thể hiện ý nguyện của mình qua thao