VNTB – “Dựng lại người, dựng lại nhà”

Loan Thảo (VNTB) – “Dựng lại người, dựng lại nhà” của Trịnh Công Sơn sáng tác năm 1969 cho người miền Nam sau cái tết Mậu Thân tang thương với vành khăn... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: