Tag "Trudeau"

Back to homepage
Thế Giới Tin mới VNTB

VNTB – Canada sẽ không ngừng lên tiếng vì nhân quyền ở Hong Kong

Anh Khoa dịch  SCOTT GOULET (VNTB) – Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Erin O’Toole cho biết tuyên bố của ông Cong là mối đe dọa đối với người Canada và

COVID-19 Thế Giới Tin mới VNTB

VNTB – “Xung đột khẩu trang”

Diễm My   (VNTB) – Chẳng ai có thể ngờ được có ngày lại xay ra ” xung đột khẩu trang” ở thể kỷ 21   American first  Ông Trump