Tag: Trương Huy San

VNTB – Tình tiết giảm nhẹ của ông Trương Huy San và Trần Đình Triển

- 09.06.2024 2:14

Phương Nguyên   (VNTB) - Tại ngoại hầu tra với hai ông Trần Đình Triển và Trương Huy San là một kiến nghị trên cơ ... Đọc thêm

VNTB – Ai “đưa cơm: cho người dám làm

- 13.04.2023 12:00

Trương Huy San   “Đốt lò” phải song hành cùng cải cách.  Cần tách bạch hành pháp chính trị với hành chính công vụ ngay. ... Đọc thêm

VNTB – Nguyên Ngọc

- 06.09.2022 10:20

Trương Huy San   Một lần, nhiều người, trong đó có bà cựu phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình hỏi, “Chúng ta bắt đầu ... Đọc thêm

VNTB – Biên Giới Tháng Hai & Phương Bắc

- 17.02.2022 12:07

Trương Huy San   Khác với thông lệ, Đại hội Đảng diễn ra đã hơn một năm, chưa thấy các tân lãnh đạo Việt Nam ... Đọc thêm

VNTB – Chống tham nhũng nhìn từ vụ Việt Á

- 27.12.2021 9:49

Trương Huy San Bộ xét nghiệm covid của Việt Á không được WHO công nhận không phải là chuyện lớn, không được WHO công nhận ... Đọc thêm

VNTB – Đọc sử xưa nghĩ về đặc xá năm COVID

- 16.07.2021 6:45

Trương Huy San    (VNTB) - "Bất nghĩa mà được giàu sang thì người trung thần, trung nghĩa không làm, huống chi lời đức tiên ... Đọc thêm

VNTB – Tránh vết đổ về tự do bầu cử thời chính thể Việt Nam Cộng Hòa

- 06.02.2021 4:26

Nhật Tảo   (VNTB) - Nếu không ‘nghiệp vụ’ với những người tự ứng cử thì rất khả năng lại xảy ra những lộn xộn ... Đọc thêm

Nhân Vật Của Năm, Của Đại Hội XIII: Phạm Minh Chính

- 01.02.2021 1:31

Trương Huy San    Ông Phạm Minh Chính - được Đại hội bầu để ứng cử vào vị trí Thủ tướng - rõ ràng là ... Đọc thêm