Tag "Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ"

Back to homepage
Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Luật An ninh mạng chỉ dùng để trấn áp tiếng nói phản biện?

Loan Thảo (VNTB) – Luật An ninh mạng có điều khoản 8.1 về việc cấm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, xâm phạm

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Người Việt… vẫn xấu xí?

Mai Lan (VNTB) – Ghi nhận tư cách cá nhân, tôi đang cảm giác một lần nữa ai đó lại đang muốn gây chia rẽ trước những ý định phục

Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Rẽ ngôi sợ hãi, lướt thuyền Chánh pháp

Văn Lang   (VNTB) – Thầy Thích Quảng Độ từ trần, ở độ tuổi xưa nay hiếm. Tin về Thầy gây xúc động mạnh, bùi ngùi với nhiều người, học

Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Báo chí nhà nước ‘răm rắp thực hiện theo di huấn’ của Hòa thượng Thích Quảng Độ?

Mai Lan   (VNTB) – Lễ cung tiễn kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ vào 8 giờ sáng ngày 25-2-2020, nhằm ngày 3-2-Canh Tý. Tro cốt của ngài được

Tin mới VNTB Xã hội

VNTB – Học giả uyên thâm Phật học Thích Quảng Độ

Nguyễn Nam (VNTB) – Hòa thượng Thích Quảng Độ được nhắc đến nhiều như một nhân vật chính trị, nhưng ít người để ý rằng ông cũng là một nhà