Tag: TS Bùi Trân Phượng

VNTB – Xin mạnh dạn chen ngang

- 09.02.2024 5:37

Nguyễn Đình Cống   (VNTB) - Ở Việt Nam có một đặc điểm khác với nhiều nước phát triển là toàn bộ nền giáo dục ... Đọc thêm

VNTB – Diễn văn tốt nghiệp ĐH Hoa Sen: “Đó là tư duy không vì lợi nhuận và mối đe dọa từ Trung Quốc”

- 01.07.2015 1:30

L.T.S (VNTB) Diễn văn trong lễ trao bằng tốt nghiệp lần thứ 26 của Hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen - TS Bùi Trân Phượng, ... Đọc thêm