Tag: từ chối thanh toán

VNTB – Bảo hiểm xã hội Việt Nam ‘chây ì’… trả nợ các bệnh viện công lập

- 17.11.2023 6:13

Mai Lan (VNTB) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục kéo dài khoản nợ vượt dự toán của các cơ sở y tế ... Đọc thêm