Tag: tự ý bỏ việc

VNTB – Thế hệ Gen Z bỏ việc: không cần cúi đầu

- 23.02.2024 3:18

Dân Trần (VNTB) - Đối với tầm nhìn quốc gia, câu chuyện nhảy việc, sẵn sàng tìm kiếm môi trường và thử thách mới của ... Đọc thêm

VNTB – Quyền uy của Sở Y tế cấp tỉnh: Cho biết tay!

- 30.09.2022 11:53

Thới Bình (VNTB) - Bộ Luật lao động hiện hành không có điều khoản nào về việc ‘cơ sở y tế toàn quốc’ không nhận ... Đọc thêm