Tag: S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

VNTB – Trần Trọng Kim 

- 01.12.2023 12:23

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến    (VNTB) - Tổng cộng thời gian chấp chính của Thủ Tướng Trần Trọng Kim, có lẽ, vẫn chưa bằng số ... Đọc thêm

VNTB – Nhân Văn Giai Phẩm

- 29.11.2023 5:11

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến    (VNTB) - Linh hồn Nhân Văn đã bị xóa trong ký ức quần chúng, và như vậy, ‘nọc độc’ Nhân ... Đọc thêm

VNTB – Dư Âm Của Lễ Tạ Ơn

- 27.11.2023 4:56

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến  (VNTB) - Không có dân tộc nào, mà những kẻ ở thượng tầng sẵn sàng xóa bỏ lịch sử, kiến tạo ... Đọc thêm

VNTB – Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ 

- 25.11.2023 4:18

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến      Tôi sống hơi lâu, qua hai ba thế kỷ (và thể chế chính trị) nhưng chưa bao giờ nghe ... Đọc thêm

VNTB – Biết Tạ Ơn Ai

- 24.11.2023 3:54

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến   (VNTB) – Người Việt ở Campuchia hoàn toàn không có chút khái niệm gì về Lễ Tạ Ơn. Biết tạ ... Đọc thêm

VNTB – Biết Tạ Ơn Ai

- 22.11.2023 4:08

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến    (VNTB) -Họ hoàn toàn không có chút khái niệm gì về Lễ Tạ Ơn. Biết tạ ơn ai, và “tạ” ... Đọc thêm

VNTB – Những Cô Giáo Nhỏ

- 18.11.2023 6:04

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến    (VNTB) - "Tính ra, thu nhập của giáo viên mầm non còn thua cả người giúp việc!”   Bữa coi ... Đọc thêm

VNTB – Trương Tửu 

- 15.11.2023 5:17

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến    (VNTB) - Công việc “tẩy sạch” cá nhân Trương Tửu cũng đã được “đội ngũ văn nghệ cùng giới trí ... Đọc thêm

VNTB – Nguyễn Tường Thụy

- 14.11.2023 12:28

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến  (VNTB) - Tuy là một cựu chiến binh, và dù hòa bình đã tái lập gần nửa thế kỷ ở Việt ... Đọc thêm

VNTB – Trần Danh San

- 09.11.2023 3:39

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến    Nơi chương 33, trong cuốn Đèn Cù I (Trần Đĩnh, Người Việt Books 2014) tôi đọc được câu: “Bị đánh ... Đọc thêm

VNTB – Bùi Tuấn Lâm

- 07.11.2023 12:29

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến    (VNTB) - “Bên cạnh bán bún bò, ông Bùi Tuấn Lâm còn tổ chức bữa ăn 0 đồng cho những ... Đọc thêm