Quốc Hội - Biển Đông

VNTB – Quốc hội Việt Nam nín lặng về Biển Đông

Nguyễn Nam (VNTB) – Quốc hội Việt Nam đã không có một tuyên bố về Biển Đông, mặc dù nhiều ý kiến cho rằng với tuyên bố như vậy sẽ... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: