Tag: ứng xử trên mạng

VNTB – Dân trí, xã hội dân sự, và văn hóa ứng xử trên mạng

- 22.06.2021 12:14

Nguyễn Quang Dy    (VNTB) - Người dân phải cùng nhà nước thẩm định và giám sát không gian mạng, không để các nhóm lợi ... Đọc thêm

VNTB – Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia kém văn minh nhất

- 17.06.2021 7:41

Chỉ số văn minh lịch sự trong thế giới số: Vietnam xếp top 5 kém văn minh. Và góc nhìn văn hoá nói tục, chửi ... Đọc thêm