Tag "Ủy ban Kiểm tra Trung ương"

Back to homepage
Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Khi đảng viên chức sắc nhúng chàm, lẽ nào Bí thư ‘bề trên’ phủi tay?

Nguyễn Nam (VNTB) – Trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho biết, trong hai ngày 27 và 28/4/2020, tại Hà Nội, Ủy ban