Tag: uỷ viên bộ chính trị khoá XIII

VNTB – 1 bà với 17 ông

- 08.02.2021 2:34

Thanh An   (VNTB) - Trong danh sách 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII chỉ có duy nhất 1 đảng viên nữ. Bất ... Đọc thêm