Tag: uỷ viên trung ương

VNTB – “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về sự dân chủ”

- 14.03.2021 4:43

Đỗ Thành Nhân   (VNTB) - “Người ta cứ bảo mình vi phạm dân chủ, nhân quyền, không bình đẳng giới...”   I. Từ Đại ... Đọc thêm

VNTB – Đảng lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2021-2026 để làm gì?

- 11.02.2021 12:39

Trần Dzạ Dzũng   (VNTB) - Vì sao cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc bầu cử đại biểu dân cử ... Đọc thêm

VNTB – Không vô được Sài Gòn chắc chết!

- 08.02.2021 1:01

Nguyễn Huỳnh     (VNTB) - Nếu Sài Gòn là ‘ổ dịch’, thì không khéo Trung ương đi ‘cấp cứu’ hết!   Số thu ngân ... Đọc thêm