VNTB – Cơ quan đầu tiên ở Việt Nam phải tạm đóng cửa vì… hết lãnh đạo làm việc

Nguyễn Nam   (VNTB) – Ông Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho biết viện tạm đóng cửa vì… hết lãnh đạo... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: