Tag: Việt Phương

VNTB – Nhà thơ, chính khách phản biện đầu tiên ở miền Bắc đã giã biệt cuộc đời.

- 08.05.2017 11:30

Phùng Hoài Ngọc (VNTB) Báo Tuổi Trẻ (06/05/201711:43 GMT+7)  đăng tin “Nhà thơ Việt Phương từ trần”“… nhà thơ Việt Phương - tác giả tập thơ ... Đọc thêm