Tag: Viva Land

VNTB – Hồ sơ: Đế chế Vạn Thịnh Phát sẽ sụp đổ? (Kỳ 2)

- 20.10.2022 3:14

Hoài Nguyễn   (VNTB) - Liệu các dự án bất động sản của Vạn Thịnh Phát có bị quốc hữu hóa?   Kỳ 2: Nguồn ... Đọc thêm