VNTB- Vụ Doan Thi Huong: Nhà nước Việt Nam bỏ quên hay cố tình tránh né?

Phương Thảo (VNTB) – Trong trường hợp của cô Doan Thi Huong, có vẻ Nhà nước Xã hội Chủ Nghĩa đã không thực hiện bổn phận bảo hộ công dân... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: