Tag: vũ khí

VNTB – Nga: quốc gia chính ủng hộ quân đội Myanmar sau đảo chính

- 22.07.2021 12:03

Anh Khoa dịch   (VNTB) - Sự hỗ trợ của Matxcơva đang mang lại cho các tướng lĩnh Myanmar sự công nhận và đối trọng ... Đọc thêm

VNTB – Trung Quốc dùng thương mại làm vũ khí

VNTB – Trung Quốc dùng thương mại làm vũ khí

- 30.07.2017 7:30

Phạm Nguyên Trường dịch (VNTB) Trường hợp trả đũa về thương mại đối với Na Uy còn nổi tiếng hơn, được áp dụng sau khi ... Đọc thêm