Tag: xã hội dân chủ

VNTB – Việt Nam thu hẹp không gian pháp lý của xã hội dân sự

- 06.02.2023 12:26

Hiếu Bá Linh (Trích dịch)    (VNTB) - Việt Nam bắt đầu sử dụng luật thuế và bộ luật hình sự để bỏ tù các ... Đọc thêm

VNTB – Đổi chuyên chính nhai lại Mác Lê qua dân chủ thảo luận 

- 09.03.2021 1:54

TS Phạm Đình Bá    (VNTB) - Mục đích cuối cùng của thực hành dân chủ thảo luận là tăng cường sự tham gia của ... Đọc thêm

VNTB – Cứ nói điều mình cho là đúng

- 08.07.2020 2:18

Nguyễn Thông (VNTB) - Trong xã hội dân chủ, mỗi người đều có quyền biểu đạt suy nghĩ của mình. Không nên ép buộc nhau, ... Đọc thêm