Tag "xây thêm sân bay"

Back to homepage
Kinh tế Tin mới VNTB

VNTB – Có nên làm thêm sân bay ở Hà Nội?

Nguyễn Đình Ấm   (VNTB) – Việc đề xuất xây dựng sân bay thứ hai cùng chức năng ở Ứng Hòa hoặc bất cứ đâu ở Hà Nội cũng là