Tag: xét lý lịch

VNTB – Tòa Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách tuyển sinh có yếu tố chủng tộc

- 01.07.2023 12:51

Trần Văn Đông   (VNTB) - Yếu tố chủng tộc trong chính sách tuyển sinh bị Toà Tối Mỹ cao phán là vi hiến, nhưng ... Đọc thêm

VNTB – Người già ở Việt Nam: ưu đãi người có “lý lịch tốt”

- 23.04.2023 4:18

Thới Bình   (VNTB) - Chính sách an sinh “chăm sóc dài hạn” sẽ ưu tiên hơn cho người cao tuổi “có công với cách mạng”. ... Đọc thêm

VNTB – Lý nào cũng qua trừ lý lịch

- 21.04.2022 5:48

Hoài Nguyễn (VNTB) - Muốn được phụng sự quốc dân trong bộ máy hành chánh quản trị quốc gia, thường phải đáp ứng tiêu chuyển ... Đọc thêm

VNTB – Lại nói chuyện lý lịch

- 25.02.2021 12:53

Nguỵ Hữu Tâm   (VNTB) - Lý lịch là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng sao nó lại nặng nề như vậy ở nước ta?  ... Đọc thêm