Tag: Zhang Wenbin

VNTB – Phan Đăng hay là Zhang Wenbin?

- 30.04.2020 11:51

Nguyễn Khánh Vươn (VNTB) - Trung Quốc tất bại vong vì diệt hết những người như Zhang Wenbin, trong khi những người "Phan Đăng" ngày ... Đọc thêm