VNTB – “3 ngón tay” có ý nghĩa gì đối với những người biểu tình trên khắp châu Á

VNTB – “3 ngón tay”  có ý nghĩa gì đối với những người biểu tình trên khắp châu Á

Anh Khoa dịch 

(VNTB) – Cử chỉ “3 ngón tay” từ loạt tiểu thuyết và phim Đấu trường sinh tử – The Hunger Games được những người biểu tình Thái Lan sử dụng  vào năm 2014 và trở thành một biểu tượng nổi bật chống lại cuộc đảo chính ở Myanmar

 

Feliz Solomon

Ngày 18 tháng 2 năm 2021

SINGAPORE — Khi các cuc biu tình phn đi cuc đo chính quân s vào ngày 1 tháng 2 din ra khp Myanmar, mt du hiu đã ni lên như mt biu tượng: chào bng ba ngón tay. Công chc đình công, sinh viên biu tình, thm chí c nhng người t nn sng nước ngoài đã thc hin hành đng này đ th hin s phn kháng.

Du hiu này có mt ngun gc khá l lùng, được ph biến sau mt cuc đo chính khác, vào năm 2014, nước láng ging Thái Lan. Nhng người biu tình đó đã mượn cử chỉ  t lot tiu thuyết và phim “Đấu trường Sinh tử”, được th hin như mt biu tượng cho mt cuc ni dy hư cu chng li các lãnh chúa chuyên chế. Hình nh ca nhà hot đng chính tr Rittipong Mahapetch – đưa ra du hiu này ti mt giao l đông đúc Bangkok trước mt cu vượt dành cho người đi b đy binh lính – đã lan ra nhiu nơi ch hơn mt tun sau cuc đo chính Thái Lan.

S lan rng ca kiu chào này cho thy các phong trào do thanh niên trong khu vc lãnh đo chng li ch nghĩa đc tài, nhìn thy cuc đu tranh ca chính h được phn ánh nước ngoài, đã tìm kiếm chiến lược, s h tr và đng lc t nhng phong trào khác khi h đi mt vi nhng đi th mnh m.

Các cuc biu tình phi tp trung ca Hng Kông chng li s kim soát ca Trung Quc đã tr thành mt hình mu cho nhng người biu tình dân ch Thái Lan gn đây, nhng người đã thách thc gii cm quyn được quân đi hu thun trong nhiu tháng. Hashtag #MilkTeaAlliance ni lên như mt chiến dch trc tuyến, qua đó các nhà hot đng châu Á t Đài Loan đến Myanmar th hin tình đoàn kết vi nhau.

Các nhà phân tích và s hc nói rng các chính ph mà h chng li cũng đang hc hi ln nhau.

Jeffrey Wasserstrom, giáo sư lch s ti Đi hc California, Irvine và là tác gi ca cun sách “Canh thc: Hong Kong trên b vc.” nói: “Các nhà hot đng đang quan sát ln nhau và c s dng ý tưởng ca các phong trào khác, nhưng đng thi các quc gia đc tài cũng theo dõi ln nhau và c gng mượn các th thut ca nhau.

C Myanmar và Thái Lan đu là quê hương ca nhng quân đi hùng mnh gn bó sâu sc vi nn kinh tế, văn hóa và chính tr ca h – và đã t chi gii hn mình trong các doanh tri. Chính ph dân c cai tr Thái Lan bao gm các tướng lĩnh đã dàn dng cuc đo chính năm 2014. Đng do quân đi hu thun đã được bu lên nm quyn sau khi nhà nước thông qua hiến pháp mi và các quy tc bu c sa đi. 

Gi đây, Myanmar có th s theo chân nước láng ging. K t khi nm quyn, các tướng lĩnh ca nước này đã tìm cách th hin tính hp pháp, ha hn s t chc các cuc bu c. Nhưng nhà lãnh đo cc kỳ ni tiếng bị lt đ trong tháng này, Aung San Suu Kyi, vn b giam gi và phi đi mt vi mt s cáo buc. Nhiu người lo s rng bà  hoc đng ca bà hoc c hai s b cm tham gia bt kỳ cuc b phiếu nào mà quân đi t chc, cho phép các lc lượng tay chân ca quân đi lên làm lãnh đo dân s.

Cnh tượng trong tun qua cho thy s phn kháng ph biến c hai quc gia này và s khoan dung ngày càng gim ca các nhà chc trách. Hôm th Tư, hàng chc nghìn người đã tp trung ti trung tâm thành ph Yangon, thành ph ln nht Myanmar, đ yêu cu tr li nn dân ch. Cui tun qua, nhng cnh tương t nhưng nh hơn diễn ra cách đó không xa th đô Thái Lan và cnh sát đng đ vi người biu tình. Các cuc biu tình đòi bu c và hiến pháp mi đã n ra Thái Lan vào đu năm ngoái và vn tiếp tc din ra.

Ít nht 495 người đã b bt, buc ti hoc kết án Myanmar k t khi đo chính, theo Hip hi H tr Tù nhân Chính tr, mt t chc phi li nhun. Ti Thái Lan, ít nht 192 v án hình s đã được đưa ra xét xử các nhà hot đng k t năm ngoái, theo nhóm tr giúp pháp lý Thai Lawyers for Human Rights. Bn nhà hot đng hin đang ngi tù ch xét x vi cáo buc bôi nh hoàng gia, mc án lên ti 15 năm tù, sau khi hai tòa án t chi đơn xin ti ngoi.

Các chính ph chuyên chế trong khu vc đang ngày càng thc hành điu mà các nhà phân tích mô t là “ch nghĩa đc tài tinh vi”, trong đó h đt được tính hp pháp bng cách t chc bu c trong khi lèo lái kết qu theo hướng có li cho các chế đ chuyên quyn. Ti Thái Lan, các thành viên ch cht ca phe đi lp đã b cách chc vì các v kin mà h cho là có đng cơ chính tr và các nhà hot đng đã b dính nhiu ti danh, bao gm c xúi gic chng li chính quyn, ph báng và hi hp bt hp pháp.

Lee Morgenbesser, tác gi ca cun sách “S tri dy ca ch nghĩa đc tài tinh vi Đông Nam Á, cho biết: “V bn cht, h kết hp tính logic bên trong chế đ chuyên quyn vi hình thc bên ngoài ca nn dân ch.” Trong cun sách ca mình, ông Morgenbesser trình bày cách các chế đ đc tài phát trin 9 quc gia trong khu vc trong sut 4 thp k, tìm ra mt xu hướng tách ri khi các hình thc chuyên chế tn ti trong quá kh.

Các nhà hot đng ng h dân ch châu Á đã thích nghi, thường bng cách phát trin các chiến lược linh hot. Các nhà hot đng Thái Lan chp nhn mt phương châm được ph biến trong các cuc biu tình năm 2019 Hng Kông, mượn t huyn thoi kung-fu Lý Tiu Long: “hãy là nước”.

Cm t này biu th các cuc phn đi linh hot mà chính quyn khó có th ngăn chn. Trong nhng tun gn đây, các nhà hot đng Hng Kông, Thái Lan, Đài Loan và các nơi khác cũng đã th hin s ng h đi vi các cuc biu tình trc tuyến Myanmar và các cuc biu tình nh hơn nước ngoài.

Các công ngh mi tiếp tc cho phép hình thành tình bn gia các nhà hot đng trong khu vc. Vào năm 2016, Joshua Wong, mt trong nhng nhân vt quan trng ca phong trào Hong Kong, đã b trc xut khi Thái Lan, nơi anh được mt nhà hot đng Thái Lan mi phát biu – anh đã tiếp cn được nhiu người hơn d đoán trong mt bài phát biu trc tiếp qua Skype. Các ng dng nhn tin được mã hóa đã được s dng đ huy đng các cuc biu tình ln và chia s các hướng dn trc quan.

Hai nhà vn đng người Thái Lan đã giúp ph biến kiu chào bng ba ngón tay, ông Rittipong và Sombat Boonngamanong, nói rng vi h, c ch này đi din cho các giá tr ca Cách mng Pháp v t do, bình đng và tình huynh đ. Nó nhanh chóng mang mt ý nghĩa mi, được các đi tác Hng Kông áp dng trong “Các cuc biu tình dù” năm 2014 đòi quyn ph thông đu phiếu, và bây gi là trong các cuc biu tình chng đi Myanmar.

Ông Sombat nói: “Nó mang tính ph quát. “Đó không phi là v mt quc gia, đó là biu tượng cho tt c nhng người mun t do.”

Nguồn: The Wall Street Journal


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)