VNTB – Bài 2: Nếu đã có sâu, thì cũng cần vạch hết lá để bắt!

VNTB  – Bài 2: Nếu đã có sâu, thì cũng cần vạch hết lá để bắt!

Hồ sơ: CEO Nguyễn Phương Hằng đang ‘xới’ lại những ‘điểm chết’ của Đại Nam

 

Nhóm P.V

 

(VNTB) –  Qua đơn tố cáo, Thanh tra Chính phủ đã kết luận 3 nội dung tố cáo; đồng thời yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương thực hiện việc xem xét trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có thiếu sót; chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý việc phân lô, bán nền trong khu công nghiệp Sóng Thần 3 do Công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư.

 

Thực hiện Công văn số 1071/VPCP-V.I ngày 18-6- 2014 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý kết quả xác minh nội dung tố cáo và kết luận nội dung tố cáo số 1549/KL-TTCP ngày 4-7-2014 của Thanh tra Chính phủ (TTCP), tỉnh Bình Dương đã tiến hành thực hiện các nội dung trong kết luận.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Công ty cổ phần Đại Nam đã có các văn bản gửi các cơ quan chức năng dẫn tới việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo của TTCP chậm trễ.

Đặc biệt, sau khi TTCP có kết luận nội dung tố cáo, Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo cơ quan công an điều tra làm rõ việc “phân lô, bán nền” tại khu công nghiệp Sóng Thần 3, cơ quan điều tra yêu cầu ngành thuế báo cáo về việc chấp hành thuế của Công ty cổ phần Đại Nam trong quá trình “phân lô, bán nền”.

Theo các báo cáo nội bộ, thì Cục Thuế đã báo cáo UBND tỉnh và được chấp nhận nên ra quyết định thanh tra đột xuất. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Đại Nam được cho là vẫn có những động thái không hợp tác với đoàn thanh tra của Cục Thuế tỉnh.

Vậy là ngày 5-1-2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn thanh tra toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) và việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Đại Nam.

Thực hiện quyết định này, Thanh tra tỉnh Bình Dương đã tiến hành thanh tra tại Công ty cổ phần Đại Nam từ ngày 8-1-2015 đến ngày 13-5-2015.

Trước khi Thanh tra Nhà nước tỉnh Bình Dương tiến hành thanh tra toàn diện đối với Công ty cổ phần Đại Nam, đã có các đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại Công ty cổ phần Đại Nam, bao gồm: Đoàn thanh tra của Tổng cục Thuế, thời kỳ thanh tra là năm 2011, thời gian thanh tra vào tháng 10-2012, nội dung là kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế; đoàn kiểm toán khu vực IV, thời kỳ kiểm toán năm 2011, 2012, thời gian kiểm toán tháng 8-2013, nội dung kiểm toán là việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; đoàn thanh tra của Cục Thuế tỉnh, thời kỳ thanh tra năm 2012, thời gian thanh tra tháng 7-2014, nội dung thanh tra thuế.

Còn đoàn thanh tra tiến hành thanh tra theo Quyết định 02/QĐ-UBND ngày 5-1-2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, thời kỳ thanh tra từ năm 2009 đến 2014, thời gian thanh tra tháng 1-2015, nội dung là thanh tra toàn diện hoạt động SXKD và việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Đại Nam.

Trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, đoàn có kế thừa kết quả của các đoàn thanh tra trước. Những nội dung nào mà các đoàn thanh tra, kiểm toán trước đây chưa làm thì đoàn làm tiếp, như việc phân bổ chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp – các đoàn trước chưa làm, đoàn làm rõ; loại trừ lãi vay huy động của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng không dùng cho hoạt động SXKD, đã sử dụng cho các mục đích khác, đoàn kiểm toán đã làm, đoàn kế thừa tiếp tục làm tiếp của các năm khác….

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 7 của Luật Thanh tra năm 2011 quy định: “Không trùng lắp phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra”; đối chiếu với quy định này thì đoàn thanh tra của UBND tỉnh không vi phạm pháp luật về thanh tra.

Những sai phạm của Công ty cổ phần Đại Nam được ông Nguyễn Đình Khương (ông Huỳnh Uy Dũng ủy quyền) thống nhất và ký kết với đoàn thanh tra tại các biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính và các buổi họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả thanh tra của đoàn và dự thảo kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh. Đoàn thanh tra không thanh tra lại kết luận của các đoàn thanh tra trước đây.

Trong bài 3, nhóm P.V cho biết Công ty cổ phần Đại Nam còn có vi phạm về pháp luật thuế.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)