VNTB – Bài 3: ‘Lách’ thuế bằng nhập nhằng văn bản hết hiệu lực

VNTB  – Bài 3: ‘Lách’ thuế bằng nhập nhằng văn bản hết hiệu lực

Hồ sơ: CEO Nguyễn Phương Hằng đang ‘xới’ lại những ‘điểm chết’ của Đại Nam

 

Nhóm P.V

 

(VNTB) – Kết luận thanh tra buộc Công ty cổ phần Đại Nam phải nộp số tiền thuế vi phạm và tiền xử phạt qua thanh tra tổng số tiền là 99.050.474.511 đồng, riêng số tiền truy thu và xử phạt về thuế là 97.750.474.511 đồng.

 

Theo kết luận thanh tra, trong một thời gian dài, từ năm 2009 – 2012, Công ty cổ phần Đại Nam đã cố ý hạch toán nhập nhằng chi phí bán hàng, không tách riêng cho từng hoạt động, cho đến khi đoàn thanh tra yêu cầu thì công ty đã tự bóc tách riêng được chi phí cho từng hoạt động có địa chỉ cụ thể.

Điều này làm việc phản ánh kết quả kinh doanh từng hoạt động của Công ty cổ phần Đại Nam không chính xác, dẫn đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước chưa đúng quy định, nộp thiếu thuế. Không những thế, trong quá trình thanh tra, đoàn đã tiếp tục phát hiện hàng loạt những vi phạm khác về thuế của Công ty cổ phần Đại Nam.

Đơn cử, về thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp từ năm 2009 đến năm 2014 tăng thêm do công ty áp dụng giá đất được trừ theo Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 28- 12-2008 của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực pháp luật.

Đoàn thanh tra tính lại theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11-1-2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8-12-2012 của Chính phủ và Nghị định số 121/2008/NĐ- CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ, số tiền là 13.538.300.918 đồng; kê khai sai giá tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, không tính thuế GTGT nước tinh khiết tiêu dùng nội bộ, số tiền là 463.495.571 đồng. Tổng số thuế GTGT truy thu là 14.001.796.489 đồng.

Về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, Công ty cổ phần Đại Nam kê khai sai giá tính thuế tài nguyên từ năm 2009 đến năm 2011, không theo Quyết định số 249/2003/QĐ-CT ngày 15-10-2003 và Quyết định số 43/2010/ QĐ-UBND ngày 19-11-2010 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên nước và khoáng sản; kê khai tính phí bảo vệ môi trường năm 2012 không theo Quyết định số 32/2012/QĐ-CT ngày 1-8-2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25-8-2011.

Tổng số tiền truy thu là 115.996.877 đồng, bao gồm thuế tài nguyên giai đoạn 2009 – 2011 (104.028.602 đồng), phí bảo vệ môi trường năm 2012 (11.968.275 đồng).

Trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2012, Công ty cổ phần Đại Nam đã thực hiện phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí bán hàng theo tỷ lệ doanh thu của từng hoạt động là chưa phù hợp theo quy định tại Tiết b, Điểm 1.2, Khoản 1, Mục II, phần G Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26-12-2008 (từ năm 2009 – 2011) và tại Điểm b, Khoản 1, Điều 17, Chương V Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27-7-2012 của Bộ Tài chính, quy định: “Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau thì phải hạch toán riêng các khoản chi phí. Trường hợp không hạch toán riêng được chi phí từng hoạt động thì chi phí chung được phân bổ theo tỷ lệ giữa doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản so với tổng doanh thu của doanh nghiệp”.

Căn cứ vào quy định trên, đoàn thanh tra đã thống nhất với Công ty cổ phần Đại Nam tại các biên bản làm việc và biên bản tổng hợp số liệu sai phạm ngày 11- 6-2015 về cách phân bổ chi phí cho đúng với quy định và công ty cũng đã thực hiện cách phân bổ này cho năm 2013, 2014.

Cụ thể, đối với chi phí tài chính, do được dùng chung cho hoạt động của công ty không thể tách riêng cho từng hoạt động, thì phân bổ theo tỷ lệ doanh thu như công ty đã thực hiện.

Đối với chi phí bán hàng, đoàn thanh tra đã xác định lại chi phí bán hàng theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh cụ thể theo từng hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, để đưa chi phí vào cho đúng hoạt động đó, chỉ thực hiện phân bổ theo tỷ lệ doanh thu đối với khoản chi phí bán hàng dùng chung không thể tách riêng cụ thể cho từng hoạt động.

Đoàn thanh tra không tiến hành bóc tách mà công ty tự bóc tách, sau đó đoàn thanh tra kiểm tra lại và đã thống nhất số liệu ký kết giữa 2 bên.

Sau khi bóc tách chi phí bán hàng riêng cho từng hoạt động, phần chi phí chung không thể bóc tách được nữa, công ty đã đề nghị đoàn thanh tra cho phân bổ theo tỷ lệ doanh thu và đoàn cũng đã chấp thuận.

Sau khi đã tách riêng chi phí bán hàng cho từng hoạt động cụ thể và phân bổ lại chi phí bán hàng dùng chung cho hoạt động của công ty theo đúng quy định và điều chỉnh tăng, giảm doanh thu, chi phí thì số thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty cổ phần Đại Nam phải nộp tăng thêm từ năm 2009 đến năm 2013 là 44.543.820.463 đồng.

Trong bài 4 tạm kết, nhóm P.V nhắc lại đúng điều mà nhà báo Đặng Thị Hàn Ni đã đề cập trong livestream hôm tối 10-11-2021, là theo nội dung kết luận thanh tra, các khoản kinh phí làm từ thiện xã hội của Công ty cổ phần Đại Nam từ năm 2009 – 2013 đều được hạch toán vào chi phí quản lý, không phải được trích ra từ lợi nhuận sau thuế.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)