VNTB – Bắt buộc tiêm chủng có tác động khiêm tốn, nhưng có thể rất quan trọng

VNTB  – Bắt buộc tiêm chủng có tác động khiêm tốn, nhưng có thể rất quan trọng

Khánh  An  dich 

 

(VNTB) – Cho phép các trường hợp ngoại lệ làm giảm đáng kể hiệu quả của việc bắt buộc chủng ngừa

 

23 tháng 10 năm 2021

Trong 24 gi sau khi Pháp thông báo rng h s yêu cu bng chng tiêm chng hoc xét nghim covid-19 âm tính đ được phép vào mt s nơi công cng, 1 triu người đã đăng ký tiêm chng. Các quc gia khác đang đnh theo gương Pháp: Ý đang áp dng chính sách chng nga hoc xét nghiệm covid vào tun trước.

Các quy đnh như vy s có hiu qu như thế nào? Phn ng ca người dân Pháp rt mnh m, nhưng dù sao thì nhiu người trong s đó có th đã chích nga. Trong các cuc thăm dò M, hu hết nhng người không được tiêm chng nói rng h không có ý đnh tiêm phòng.

Bi vì vaccine covid-19 mi được s dng, tác đng ca vic bt buc chủng ngừa có th s khác vi tác đng ca vic yêu cu tr em tiêm các loi vc-xin đã có t lâu. Tuy nhiên, lch s vn cung cp mt s d liu v kh năng tác đng ca các quy đnh này lên nhng người cương quyết không chích nga.

Mi liên h gia các quy đnh bt buc và vic s dng vc-xin chun, ví d vaccine nga bi lit, đi vi tr em không rõ ràng. Phn ln châu Âu có t l tiêm chng cao mà không cn bt buc, trong khi các sc lnh ca các quc gia nghèo thường b vi phm hơn là được tuân th. Ngay c gia các quc gia có GDP trên đu người tương đương nhau, nhng nước có quy đnh tiêm chng bt buc không tiêm chng nhiu hơn các quc gia khác — có l vì ch nhng nơi có t l chng nga thp mi s dng bin pháp cưỡng chế.

Mt cách khác đ đánh giá tác đng là nghiên cu nhng thay đi theo thi gian khi các quy đnh bt buc mi được đưa ra. Xu hướng tăng kéo dài v s người được chng nga Uganda thc s đã chng li sau khi đưa ra quy đnh tiêm chng bt buc. Tuy nhiên, ch bt đu buc chng nga khi 80% tr em đã được tiêm vc-xin.

các nước giàu, các quy đnh bt buc đã giúp được mt chút. Vào năm 2016, Úc đã chm dt vic min tr cho nhng người phn đi vì lý do lương tâm. T l chng nga bi lit tăng ba đim phn trăm. Sau khi áp đt các quy đnh mi trong giai đon 2017-18 sau khi bùng phát các bnh có th phòng nga bng vc-xin, Ý đã chng kiến ​​s gia tăng s mũi tiêm phòng bnh si và Pháp v các mũi vaccine viêm màng não-C. sáu quc gia đã tht cht lut l k t năm 2000, mc tăng trung bình là 2,2 đim phn trăm.

Bng chng tt nht cho thy quy đnh bt buc có nh hưởng quan trng đến t M. Mt s tiu bang ch cho min tr vì lý do y tế; mt s bang khác cũng công nhn mt s lý do tôn giáo hoc triết hc. Sau khi điu chnh các đc đim nhân khu hc và chính trnh hưởng đến t l chích nga, mc đ tăng các bang có ít ngoi l nht cao hơn 1,1% so vi nhng bang có nhiu trường hp ngoi l nht.

Nhng hiu ng này nghe có v nh. Nhưng vì t l tiêm chng không th vượt quá 100%, các quy đnh bt buc ch có th làm được nhiu như vy nếu mc đ chng nga đã cao. Hơn na, đi vi các bnh như si, 95% người dân cn được bo v đ đt được min dch cng đng. Mt vài đim phn trăm có th là yếu t quyết đnh liu có xy ra các đt bùng phát hay không.

Nguồn: The  Economist


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)