VNTB – Các đảng cộng sản ở Hoa Kỳ

VNTB – Các đảng cộng sản ở Hoa Kỳ

Aria Serena

 

(VNTB) – Các đảng cộng sản được phép hoạt động tại Mỹ nhưng có sức ảnh hưởng không đáng kể

 

Nhiều người ở Việt Nam không rõ lắm về đảng cộng sản tại Hoa Kỳ. Có người nói rằng tại Hoa Kỳ không có đảng cộng sản, hay chính phủ Mỹ truy bắt cộng sản như chính phủ VN đang truy bắt người đối lập, đưa ra tòa phạt tù lâu năm. Không phải riêng người Việt trong nước, nhiều người Việt tại Mỹ cũng không rõ lắm về các đảng cộng sản tại xứ này.

Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ, tôn trọng sự khác biệt và đa đảng. Các đảng cs được tôn trọng như các đảng khác. 

Tùy thuộc vào luật pháp và quy định của từng tiểu bang và thành phố, các đảng chính trị, gồm các đảng cộng sản, có thể được yêu cầu đăng ký với chính quyền địa phương hoặc trung ương để hoạt động. Tuy nhiên, việc đăng ký không phải là bắt buộc trong tất cả các tiểu bang hoặc thành phố của Mỹ.

Theo Đạo Luật Chiến Dịch Bầu Cử Liên Bang, tất cả các đảng chính trị có thể được đăng ký với Ủy ban Bầu cử Liên Bang (FEC) nếu họ muốn tham gia hoạt động chính trị quốc gia. Tuy nhiên, đăng ký với FEC chỉ bắt buộc đối với các đảng và ứng cử viên muốn tham gia bầu cử Tổng thống hoặc Quốc hội Mỹ.

Đạo luật Chiến Dịch Bầu cử Liên Bang (Federal Election Campaign Act) Hoa Kỳ được thông qua năm 1971 và đã được sửa đổi nhiều lần. Đạo luật này quy định các hoạt động liên quan đến bầu cử trong các cuộc bầu cử liên bang tại Hoa Kỳ, bao gồm quy định về việc tài trợ cho ứng cử viên, đăng ký đảng chính trị và báo cáo tài chính cho các chiến dịch bầu cử.

Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang (Federal Election Commission – FEC) là cơ quan quản lý việc thực thi Đạo luật Chiến Dịch Bầu cử Liên Bang. Nhiệm vụ của FEC là giám sát và điều tiết các hoạt động tài trợ, quyên góp cho các ứng cử viên và các đảng chính trị, đăng ký đảng chính trị và báo cáo tài chính cho các chiến dịch bầu cử. FEC được thành lập theo đạo luật Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang năm 1974.

Đảng cộng sản cũng như các đảng khác, tùy thuộc vào quy định của từng tiểu bang và thành phố, họ có thể được yêu cầu đăng ký và tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động chính trị. Tuy nhiên, các đảng này có thể chọn không đăng ký và hoạt động dưới dạng các tổ chức phi chính thức.

Có vài đảng cộng sản khác nhau tại Mỹ bên cạnh Đảng Cộng sản Hoa Kỳ (CPUSA). Số lượng đảng viên và sức ảnh hưởng của các đảng trên xã hội rất không đáng kể so với các đảng khác tại Mỹ.(1)

Một số đảng cộng sản khác nhau tại Mỹ bao gồm:

1. Đảng Cộng sản Mác-xít Hoa Kỳ (Communist Party Marxist-Leninist USA): Đây là một đảng cộng sản nhỏ có tầm ảnh hưởng hạn chế. Đảng này tuyên bố đang tập trung vào việc xây dựng một phong trào đấu tranh tại cơ sở, với mục tiêu đẩy lùi tình trạng đói nghèo, vô gia cư và bất công xã hội.

2. Đảng Cộng sản Cách Mạng Hoa Kỳ (Revolutionary Communist Party USA): Đây là một đảng cộng sản nhỏ, thân Trung Cộng, thờ Mao Chủ Tịch, với tầm ảnh hưởng hạn chế. Đảng này tuyên bố đang tập trung vào việc khuyến khích các cuộc biểu tình và phản đối chống lại chính phủ Mỹ, với mục tiêu đẩy lùi tình trạng phân biệt chủng tộc và bất công xã hội.

3. Liên Minh Lao Động Người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương, APALA (Asian Pacific American Labor Alliance): Đây là một đảng cộng sản nhỏ, với tầm ảnh hưởng hạn chế. Đảng này tập trung vào việc đấu tranh cho quyền lợi của người lao động châu Á và Thái Bình Dương tại Mỹ. Đảng này lãnh đạo đều là nữ, gốc Tàu, có liên quan đến cả cộng sản Việt, Trung. Thành lập năm 1992.

Đảng Cộng sản Hoa Kỳ (CPUSA) là một đảng chính trị ở Hoa Kỳ ủng hộ các chính sách theo chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội. Đảng được thành lập vào năm 1919, hoạt động tích cực trong các phong trào chính trị và xã hội trên khắp Hoa Kỳ.

Địa chỉ của đảng tại New York:

Communist Party USA

235 W. 23rd Street, 7th floor. New York, NY 10011

Tel : 212-989-4994

Fax :212-229-1713

Email :cpusa@cpusa.org

Muốn thăm viếng, làm việc phải hẹn trước. Trụ sở đảng chỉ có vài cụ già, có hẹn thì đến.

Ngày 10/7/2015 tại thành phố New York, trong chuyến thăm Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp đồng chí của ông là John Bachtell. Ông này là Chủ Tịch Đảng Cộng sản Hoa Kỳ CPUSA từ năm 2014 đến năm 2021. Trước đó, ông là Thư ký Quốc gia của Đảng từ năm 2010. Cuộc gặp gỡ của ông Trọng và Chủ tịch đảng CS Mỹ không làm cho chính phủ Mỹ khó chịu.(2)

CPUSA có lịch sử hợp tác lâu dài với các liên đoàn lao động, các nhóm dân quyền và các tổ chức cánh tả khác. Trong thời kỳ Đại suy thoái, đảng tổ chức những người lao động thất nghiệp và vận động cho các chính sách như mức lương tối thiểu và an sinh xã hội. Đảng cũng tích cực trong phong trào dân quyền những năm 1950 và 60, hỗ trợ các nỗ lực chấm dứt sự phân biệt và phân biệt đối xử với người Mỹ gốc Phi.

CPUSA đã phải đối mặt với một số thách thức trong suốt lịch sử của mình, bao gồm cả sự đàn áp của chính phủ và sự chia rẽ nội bộ. Trong Chiến tranh Lạnh, đảng đã trở thành mục tiêu của các chiến dịch chống cộng của Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy.  Nhiều thành viên của đảng đã bị bắt hoặc bị đưa vào danh sách đen, những hành động này đã bị chỉ trích rộng rãi và bị lên án là vi phạm luật dân sự. tự do và tự do ngôn luận.

Vào những năm 1990, đảng đã trải qua sự chia rẽ vì Liên Xô, thành trì vô sản sụp đổ, với một phe tách ra để thành lập Ủy ban Liên lạc vì Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội.

Ngày nay, Đảng CPUSA tiếp tục ủng hộ các chính sách xã hội chủ nghĩa và làm việc với các nhóm cánh tả khác. Đảng đã ủng hộ các ứng cử viên mà họ cho là tiến bộ trong các cuộc bầu cử ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia, đồng thời tham gia vào các nỗ lực tổ chức công nhân và đấu tranh cho công bằng kinh tế và chủng tộc.

Đảng Cộng sản Hoa Kỳ (CPUSA) đạt đỉnh cao về số lượng thành viên và ảnh hưởng trong những năm 1930 và đầu những năm 1940, đặc biệt là trong thời kỳ Đại Khủng Hoảng và Thế Chiến thứ II. Trong thời gian này, đảng này đã đóng một vai trò quan trọng trong phong trào lao động, đấu tranh cho quyền công dân và các phong trào chính trị xã hội khác. Số thành viên của đảng đạt đến đỉnh điểm vào năm 1944, với ước tính khoảng 80.000 người.

Tuy nhiên, ảnh hưởng và tư cách thành viên của CPUSA bắt đầu suy giảm sau thế chiến, khi căng thẳng Chiến tranh Lạnh và sự đàn áp của chính phủ đối với những người cộng sản và các nhóm cánh tả khác gia tăng. Đảng cũng bị chia rẽ do xung đột nội bộ, bao gồm các cuộc tranh luận về mối quan hệ với Liên Xô và các đảng cộng sản khác. Số lượng thành viên và ảnh hưởng của đảng không còn mạnh như những năm 1930 và 1940.

Đảng viên hiện tại của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ (CPUSA) không được tiết lộ công khai và ước tính rất khác nhau. Theo một báo cáo năm 2020 của Daily Beast, Chủ Tịch của đảng ước tính rằng đảng có “vài nghìn” thành viên, nhưng các ước tính khác chỉ cho là có vài trăm. CPUSA là một đảng chính trị nhỏ và không phải là nhân tố chính trong nền chính trị Hoa Kỳ.

Đảng này có nhiều thành viên đa dạng bao gồm công nhân, trí thức và những người thuộc nhiều chủng tộc và sắc tộc khác nhau. Về độ tuổi, CPUSA có truyền thống thu hút sự kết hợp giữa các thành viên trẻ và già. Ngày nay, dần chỉ còn các cụ già ngày càng giảm về chất và lượng trong những thập kỷ gần đây.

Đảng CPUSA trong lịch sử đã thu hút nhiều thành viên từ tầng lớp lao động và ủng hộ các chính sách có lợi cho người lao động. Tuy nhiên, đảng này cũng có một số lượng đáng kể các thành viên thuộc tầng lớp trung lưu và có học thức, những người bị thu hút bởi chủ nghĩa chính trị xã hội và tiến bộ của tổ chức này. CPUSA không công khai thông tin đảng viên nên không thể biết rõ về họ. Người ta chỉ biết về một số lãnh đạo của đảng này. Do thiếu dữ liệu gần đây về tư cách thành viên của CPUSA, thật khó để nói trình độ học vấn và thu nhập trung bình của các thành viên.

Đảng Cộng sản Hoa Kỳ (CPUSA) là một đảng chính trị hoạt động công khai, hợp pháp dưới sự bảo vệ của Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, đảm bảo quyền tự do ngôn luận, lập hội và biểu đạt chính trị dù rằng hoạt động của đảng này có thể gây tranh cãi hoặc không được ưa chuộng trong dân chúng.

Cũng cần lưu ý rằng mặc dù chính phủ và cảnh sát không nhắm mục tiêu vào các cá nhân vì niềm tin chính trị của họ, nhưng họ có thể thực hiện hành động chống lại các cá nhân hoặc nhóm tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như hành vi bạo lực hoặc khủng bố, bất kể họ thuộc đảng phái chính trị nào.

 Muốn trở thành đảng viên chỉ cần điền đơn, giống như xin việc làm cho một xưởng thợ là xong, không cần bị xét lý lịch, đứng dưới cờ tuyên thệ gì cả. Nếu muốn là đảng viên, ghi tên tại đây: https://www.cpusa.org/join-us/

Lá cờ của đảng này có bán trên Ebay với giá rẻ khoảng USD 5.00

Các thành viên của CPUSA tham gia vào các hình thức hoạt động chính trị khác nhau, bao gồm tổ chức các cuộc biểu tình và biểu tình, tham gia vào hoạt động giáo dục và tiếp cận cộng đồng, cũng như tham gia vào chính trị bầu cử ở cấp địa phương và quốc gia.

Đảng Cộng sản Hoa Kỳ (CPUSA) tham gia các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ giống như bất kỳ chính đảng nào khác. Đảng đề cử các ứng cử viên cho các chức vụ khác nhau, bao gồm cả tổng thống, và nỗ lực để họ được bầu.

Các thành viên CPUSA đã đăng ký bỏ phiếu tại Hoa Kỳ có thể tham gia vào quá trình bầu cử như bất kỳ công dân nào khác. Họ có thể bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử, đồng thời cũng có thể tham gia lựa chọn ứng cử viên cho các cuộc bầu cử địa phương, tiểu bang và quốc gia.

Ngoài việc bỏ phiếu, các thành viên CPUSA cũng có thể tham gia hoạt động chính trị, chẳng hạn như vận động cho các ứng cử viên, tổ chức các cuộc mít tinh và biểu tình, đồng thời ủng hộ các chính sách phù hợp với cương lĩnh của đảng.

CPUSA là một đảng chính trị đã đăng ký ở Hoa Kỳ, nhưng về mặt lịch sử, đảng này là một đảng nhỏ với thành công bầu cử hạn chế. Họ chưa giành được bất kỳ cuộc bầu cử quốc gia nào trong lịch sử. Ảnh hưởng của nó đối với chính trị Hoa Kỳ bị hạn chế so với các đảng chính trị lớn.

Một giai đoạn thành công nhất của CPUSA là trong thời kỳ Đại suy thoái vào những năm 1930 khi nó nhận được sự ủng hộ đáng kể của người lao động, đặc biệt là ở các khu vực công nghiệp. Trong thời gian này, đảng có hàng nghìn thành viên và có thể bầu một số quan chức vào các cơ quan địa phương và tiểu bang, đặc biệt là ở Thành phố New York và California.

CPUSA tham dự tranh cử lần cuối cùng chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ năm 1984. Chủ tịch đảng này, Guc Hall được 36,225 phiếu. Từ đó đến nay, không thấy họ tham gia một cuộc tranh cử bất cứ chức vụ gì dù ở địa phương.

Đảng Cộng sản Hoa Kỳ (CPUSA) bây giờ có khuynh hướng hợp tác với các đảng cánh tả, gồm cả Đảng Dân chủ, đồng thời chỉ trích các chính sách và hành động của Đảng Cộng Hòa và đặc biệt chính quyền Trump.

Đọc một vài trang mạng xã hội của người cộng sản Việt Nam, thấy họ đặt ra câu hỏi khá buồn cười,  thuộc dạng không tưởng giống như chủ nghĩa không tưởng cộng sản là: Nếu CPUSA cướp được chính quyền và thiết lập Chủ nghĩa Cộng sản ở Hoa Kỳ thì sao?

Hãy tưởng tượng CPUSA cướp được chính quyền bằng cách vào quốc hội làm loạn như mấy năm trước đây, vào Nhà Trắng trói tay Tổng Thống,  hay qua bầu cử họ giành được đa số trong mọi ngành lập pháp, hành pháp, tư pháp liên bang và tiểu bang, đồng thời chiếm Nhà Trắng và mọi chức vụ thống đốc thì ngay cả khi đó, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội sẽ là một điều cực kỳ khó khăn.

CPUSA phải thấy họ sẽ không thể  cai  trị Hoa Kỳ như một nhà nước độc đảng, kiểu Việt Nam, Bắc Hàn, Liên Xô hay Trung Quốc và dẹp bỏ mọi quyền tư do báo chí, truyền thông, biểu tình… Hệ thống đa đảng là một phần của truyền thống dân chủ của đất nước này, và chủ nghĩa cộng sản phải được được xây dựng trên những cái đó. Điều này là xung khắc chết người giữa chủ nghĩa cộng sản và người dân trong chế độ tư bản tự do dân chủ

Chủ nghĩa xã hội, đối với người cộng sản, có nghĩa là quyền lực vào tay giai cấp công nhân vô sản. Nó có nghĩa là lấy đi quyền lực kinh tế và chính trị khỏi tay các tỷ phú, các người trung lưu chiếm 99% tại Hoa kỳ và trao nó vào tay “người dân” chiếm 1% còn lại. Nền kinh tế tư nhân phải đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Chắc chắn, 99% người dân Hoa Kỳ đang sở hữu tài sản, đất đai sẽ không chịu  bị tước đoạt tài sản và tự do.

Thưa các ông cộng sản Việt Nam hoang tưởng. Cộng Sản không thể kiến tạo được một xã hội mà họ quảng cáo rằng tự do bình đẳng bác ái theo kiểu của họ tại Hoa Kỳ trên 1% những người cùng khổ. Trừ phi Việt Nam giải phóng được Hoa Kỳ!

 

______________

Tham Khảo

(1) https://www.britannica.com/topic/Communist-Party-of-the-United-States-of-America

(2) https://vov.vn/chinh-tri/dang/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-gap-lanh-dao-dang-cong-san-hoa-ky-413166.vov


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)