VNTB – Cách chặt cánh tay nối dài của chế độ VN cộng sản vươn ra hải ngoại

VNTB – Cách chặt cánh tay nối dài của chế độ VN cộng sản vươn ra hải ngoại

Ts. Nguyn Đình Thng

 

Lut Hoa Kỳ: Trng pht nhng k đe do, bách hi người bt đng chính kiến lưu vong

 

Cui tháng 2 năm 2021, Hành Pháp Biden đ ra bin pháp chế tài mnh danh là “Khashoggi Ban” đ chn visa nhp cnh đi vi nhng k b cho là tha hành lnh ca mt chính ph đ thc hin các hành vi đe do, sách nhiu, áp chế, hoc hãm hi nhm vào các nhà báo, các nhà hot đng, hoc nhng ai b chính ph y cho là bt đng chính kiến đang ngoài nước hoc nhm vào các thân nhân hoc nhng cng s viên ca h còn trong nước. Thân nhân ca các th phm cũng có th b t chi nhp cnh Hoa Kỳ. *

Bin pháp chế tài mi này quan trng vì các chế đ đc tài không ch đàn áp nhng người bt đng chính kiến trong nước mà còn tìm cách dp tt tiếng nói ch trích t cng đng lưu vong. Đo lut mang tên ca nhà báo Jamal Khashoggi, công dân M gc Rp Xê-Út, đã b bt cóc và th tiêu ngay trong toà tng lãnh s ca Vương Quc Rp Xê-Út ti Th Nhĩ Kỳ.

Trong mt năm qua, t chc Democracy for the Arab World Now (DAWN), do chính Ông Khashoggi đ xướng khi còn sng, điu phi n lc ca khong 12 t chc, trong đó có BPSOS, nhm khai thác bin pháp chế tài quan trng nhưng ít ai biết đến này. Chúng tôi đã hp đnh kỳ vi các viên chc B Ngoi Giao Hoa Kỳ hu trách đ tho lun v các tiêu chí nhn din th phm và biên son th thc lp h sơ chế tài.

Song song, t chc Freedom House bt đu son bn phúc trình hàng năm v tình trng các chính quyn đc tài đàn áp các đi tượng trong cng đng lưu vong. Bn phúc trình đu tiên, phát hành năm 2021, có nói đến Vit Nam nhưng tp trung vào 6 quc gia tiêu biu: Trung Quc, Th Nhĩ Kỳ, Iran, Rp Xê-Út, Rwanda và Nga.** Vi s hp tác ca BPPSOS, bn phúc trình năm nay s bao gm Vit Nam như mt quc gia tiêu biu.

Chế đ cng sn Vit Nam có nhiu hành vi sách nhiu, hăm do, hãm hi nhm bt ming các tiếng nói phn bin ngoài nước. Dưới đây là mt s ví d:

        Người ca Chi Phái Cao Đài do nhà nước Vit Nam dng lên năm 1997 đã ph báng, hăm do mt s tín đ Cao Đài Hoa Kỳ vì kiên quyết chng li vic chi phái tôn giáo quc doanh này chiếm dng danh xưng, Toà Thánh và hu hết các cơ s tôn giáo ca đo Cao Đài. Chi Phái 1997 này tng khoe là h giúp nhà nước Vit Nam thc thi Ngh Quyết 36 ca Đng Cng Sn Vit Nam. K tha hành và gii lãnh đo Chi Phái 1997 có th b chế tài theo Khashoggi Ban.

        Mc Sư A Ga thuc Hi Thánh Tin Lành Đng Christ, khi lánh nn Thái Lan, đã là mc tiêu khng b tinh thn ca công an t trong nước – h phát đi ln truy nã và yêu cu cnh sát Thái Lan bt v mc sư này và trc xut v Vit Nam. Sau khi đến Hoa Kỳ, MS A Ga tiếp tc nhn được các li nhn đe do; gia đình và cng s viên ca Ông b công an sách nhiu và hăm do liên tc. Nhng gii chc, viên chc chính quyn liên quan có th b chế tài.

        Không ít người t nn Thái Lan b theo dõi, răn đe và khng b tinh thn bi công an Vit Nam trong nước và cán b toà đi s Thái Lan. Có trường hp, công an hăm do thân nhân trong nước và bt ép phi gi người t nn v đu thú. Các gii chc công an và cán b toà đi s liên đi có th b chế tài.

        Gn đây có ít ra 2 trường hp bt cóc người b chế đ cho là thành phn bt đng chính kiến: Ông Trnh Xuân Thanh Đc và Ông Trương Duy Nht Thái Lan. Các quan chc công an ra quyết đnh hoc thc hin vic bt cóc có th b chế tài.

        Mt s nhà báo Vit Nam Châu Âu b đe do bi chân tay ca chế đ và cn s bo v ca nhân viên công lc ca quc gia s ti. Nhng chân tay này và k ch huy h có th b chế tài.

        Nn nhân buôn người, vì lên tiếng đòi công lý, b chân tay ca đường dây buôn người, trong đó có gii chc nhà nước, truy sát; đng thi, thân nhân ca nn nhân b công an Vit Nam đe do. Các k dính líu trong đường dây buôn người và công an Vit Nam có th b chế tài.

Bt đu 1 tháng 6, BPSOS s có 2 thc tp sinh mùa hè, mt người là sinh viên va tt nghip và người kia là sinh viên lut, chuyên lp h sơ cho vic chế tài theo Khashoggi Ban. T chc này  d trù s thc hin khong 15 – 20 h sơ. Quý v nào đang ngoài nước mà b đe do bi chính quyn Vit Nam, trc tiếp hoc gián tiếp, và mun cùng BPSOS lp h sơ đ ngh chế tài có th liên lc đa ch: csdi@bpsos.org.

Quý v cũng có th t lp h sơ theo hướng dn ca t chc DAWN: https://dvov.org/wp-content/uploads/2022/05/SP-Lenh-Khashoggi-Ban-Nomination-Form-26-04-2022-.pdf

Xem thêm: * https://www.state.gov/accountability-for-the-murder-of-jamal-khashoggi/

                      ** https://freedomhouse.org/report/transnational-repression.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)